KIWANIS NYHETER

Kiwanis Kreativitets- og Mestringssenter.

FØLG MED VIDERE FRAMOVER!

 

«LEK MED FARGER – KAN BLI KUNST?»

Kurset er for alle aldersgrupper fra 6 år og oppover. Her vil dere jobbe sammen med kunstner som vil veilede og lære dere litt om farger, perspektiv og lys med mer. Kurset går over 6 ganger a’ 1.5 timer for barn og ungdom og 6 ganger a’ 2 timer for voksne.

HVER ONSDAG KL 14.30 – 16.00 BARN OG KL 18 – 20 UNGDOM OG VOKSNE.

PRIS: Kr. 600 for barn (6-12 år), 700 for ungdom (13-18 år) og 1200 for voksne.

LØPENE PÅMELDING PÅ TLF. 482 64 493 – RALPH

 

KREAKTIVITETAVDELINGEN.

«SLIPP FANTASIEN LØS» Er et tilbud hvor vi lar kreativiteten få fritt spillerom, noe som kan resultere i mange spennende resultater og produkter. Også dette vil er et tilbud til alle aldersgrupper fra 6 år og oppover. Kurset går over 6 ganger a’ 1.5 timer for barn og a’ 2 timer for ungdom/voksne.

PRIS: 6-12 år kr. 600, 13-18 år kr. 750 og voksne kr. 1200.

  1. GANG PRIS KR. 100

LØPENDE PÅMELDING PÅ TLF. 988 38 615

 

VÅR INTEGRERINGS- OG SOSIALISERINGSAVDELING:

 

Vi har også etablert eget lokal med kjøkken for integrering og sosialisering en spennende og interessant møteplass for alle aldersgrupper i felleskap. Her vil vi arbeide med kunnskaper om hverandres kultur som et ledd i bedre forståelse og samhandling mennesker i mellom. Det er og mindre rom i tilknytning til denne avdelingen for samtaler og hygge.

TA KONTAKT FOR EN OMVISNING OG AVTALE OM HVA DU HAR LYST TIL SKAL SKJE.

 

Det arbeides også med å få etablert et eget lydstudio, opprettet et dansekurs, og matkurs samt en del andre aktiviteter.

SÅ FØLG MED OG MELD DEG PÅ NÅR VI ANNONSERER VÅRE TILBUD!

Kongsberg Actionsportklubb og Kiwanis støtter.

Leon Blomberg Uglum 11 år

EN GLAD GUTT!

Leon Blomberg Uglum 11 år ble mandag 29.5 ganske målløs og overrasket da han mottok en verdisjekk på kr.2.500. Kongsberg Actionsportklubb og Kiwanis ønsket i samarbeid å gi gutten muligheten til å videreutvikle sitt talent på snowboard og skateboard. Det er viktig for oss at han skal få lov å videreutvikle sine ferdigheter og derigjennom få gode mestringsopplevelser. Vi ønsker Leon lykke til videre.

Dette var den tredje ungdommen som vi har gitt en håndstrekning på denne måten. For oss så er det viktig at vi kan vise også i praksis at vi er der for barn og ungdom først og fremst og at det er et ledd i vårt samarbeid om å videreutvikle området til et helårlig og landsdekkende Ferie- og Fritidssenter.

LEKEROMMET.

Lekerommet er et tilbud til de som har manglende mulighet til å gå i bursdagsselskap fordi de ikke kan kjøpe en gave.
Her har vi gaver som dere kan ta med og kose dere i bursdag sammen med alle andre.

De som har leker som ikke lenger er i bruk kan støtte dette tiltaket med å avlevere disse for videre bruk av andre.

Det er og mulig å ta med seg leker som ikke er like spennende lenger for å se om man finner noe som man kan bytte i.

VI HÅPER RIKTIG MANGE VIL BENYTTE SEG AV DETTE TILBUDET. Les mer »

Velkommen – nye medlemmer

Vi ønsker våre nyeste medlemmer velkommen i klubben og håper at dere vil trives sammen med oss.

NICOLE, ADELIAN, JØRN, ANTONIO

Vil du bli en av oss så ta gjerne kontakt.

 

Endelig i gang

 

 

STARTEN PÅ KIWANIS FERIE- OG FRITIDSSENTER I SAMARBEID PÅ HEISTADMOEN.

  • Kongsberg Aktivitetspark AS.

  • Er stedet for rimelige overnattinger knyttet opp mot arrangementer.
  • Kongsberg Actionsportsenter.

  • Senteret for de mer fysiske aktivitetene, så som BMX, BIKETRAIL, SKATEBOARD, SPARKESYKKEL, KLATRING, PARKOUR.
  • Åpner i helt ny og spennende drakt den 6. mai med masse aktivitet og tilbud.
  • Kiwanis Kreativitets- og Mestringssenter.

  • Arenaen for Integrering, sosialisering, kreativitet og de litt mer kunstneriske tilbudene.
  • Her kan du også leie lokaler til lagring og annet dersom du har behov for det. Prisen er meget gunstig og vi avtaler størrelse i forhold til behov.

TRE VIKTIGE SAMARBEIDSPARTNERE SOM ARBEIDER AKTIVT FOR BARN OG UNGDOM FØRST OG FREMST!